Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nedrivning af bygning på Røvej 54

Nedrivning af bygning på Røvej 54

16-03-2017

Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, jævnfør ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18”


Teknik & Miljø har den 22-02-2017 modtaget ”Ansøgning om nedrivning” på ejendommen:
Røvej 54, Rø, 3760 Gudhjem, matr. nr. 11m, Rø. Ejd. nr. 033110, Bygningsnr. 1

Ejendommen er beliggende i Landzone, men afgrænset boligområde.
Bygningen er i BBR registreret som (120) fritliggende enfamiliehus.

I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen bevaringsværdien 3. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Teknik & Miljø tage stilling til den anmeldte nedrivning.

Ansøgningen begrundes med følgende:
Hus rives ned, grunden reetableres og forventes at bruges som p-plads for Restaurant Rø beliggende på adressen Røvej 51, 3760 Gudhjem.

Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivning.

Udtalelsen, skal være kommunen i hænde senest den 28. april 2017 (mindst 4 højst 6 uger). Udtalelsen kan sendes med almindelig post til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller pr. e-mail til tm@brk.dk.

Lovgrundlag
- Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr. 685 af 09/06/2011