Skip Navigation LinksBRK Nyheder Jobcenteret helt i top på erhvervsfronten

Jobcenteret helt i top på erhvervsfronten

31-01-2017

​– Bornholms Regionskommune er langt bedre end sit rygte, når man ser på samarbejdet mellem Jobcenteret og øens virksomheder.

Det fastslår arbejdsmarkedschef hos BRK Allan Westh og fortsætter:

– Som region betragtet ligger vi absolut i top, nemlig som nummer 1 [1] blandt landets regioner, når det gælder omfanget af samarbejdet mellem Jobcenteret og virksomhederne. Og hvis man ser hen over alle landets 98 kommuner, ligger vi som kommune lige nu på en 12. plads [2]. Og det er en meget flot placering her midt på vinteren, hvor vi har en begrundet forventning om, at vi i takt med forårets øgede aktivitet på arbejdsmarkedet hopper op i top 10 blandt alle landets kommuner inden for erhvervsvenlighed og samarbejde mellem jobcenter og virksomheder.

 

BRK kommunikerer for dårligt

Arbejdsmarkedschefens positive påmindelser kommer, mens Dansk Industri foretager de indledende manøvrer i forbindelse med organisationens årlige, lokale erhvervsklimaundersøgelse, hvor enkeltsager, fornemmelser og til tider også indgroede fordomme kan spille en ikke uvæsentlig rolle for, hvordan kommunens og jobcenterets service opleves. Den lokale formand for DI, Direktør Kenn Kjellberg hos Victor Vask A/S, var da også meget hurtigt ude i forbindelse med DI's tilfredshedsundersøgelse i 2016 og sige, at BRK i virkeligheden er langt mere erhvervsvenlig, end det afspejles i DI's undersøgelse. Men at regionskommunen ganske enkelt er alt for dårlig til at kommunikere sine fremskridt og sin ændrede og forbedrede praksis, også angående service for erhvervslivet.

 

4.326 jobåbninger i 2016

Og at det går bedre på Bornholm, er uomtvisteligt, fastslår Allan Westh. Han peger på, at Jobcenteret er særdeles effektivt og strømlinet, når det gælder håndtering og opfølgning ved ledighed, ved sygefravær og i praktik- og løntilskudssager og hvad angår brancheskiftforløb for ledige. Alt dette har afgørende betydning for den direkte rekruttering af arbejdskraft til øens virksomheder, da det påvirker udbuddet af arbejdskraft.

– I 2016 har vi haft 4.326 jobåbninger på Bornholm. Det vil sige, at 4.326 personer har skiftet job eller har fået sig et job. Vi har altså færre og færre ledige, og den succes betyder, at vi samtidig kan mærke, at det bliver sværere og sværere at finde de rette medarbejdere til virksomhederne her på øen. Østersøen er i overført betydning ikke bare det rene vand, men i vores virkelighed en særdeles virkningsfuld fysisk barriere, for vi kan jo ikke bare invitere folk fra nabokommunen til lige at cykle hen over kommunegrænsen hver morgen og så gå på arbejde her hos os, konstaterer han tørt.


Socialt ansvar

– Vores lokale erhvervsliv mangler i stigende grad veluddannet og faglært arbejdskraft. Så ved siden af en målrettet tilflytterindsats på mange planer må vi håbe på, at vores rigtigt gode samarbejde med øens erhvervsliv kan udvikles, så arbejdsmarkedet herovre bliver endnu mere rummeligt. Med den rette pasning og pleje vil vi gerne støtte op om at få virksomhederne til at tage endnu flere borgere ind fra kanten af arbejdsmarkedet. Et styrket socialt ansvar kan ikke mindst gavne den faglærte og veluddannede arbejdskraft i de private virksomheder og selvfølgelig også hos os i kommunen, påpeger arbejdsmarkedschefen.

 

Ikke hvile på laurbærrene

– Vi har en rigtig høj og god samarbejdsgrad mellem kommunen og de bornholmske virksomheder. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Hjulene ruller hurtigere derude og dermed også hos os her på Job- og Erhvervscenteret: Vi står foran en ny sæson inden for turisme, der alene beskæftiger omkring 2.000 personer, og vi har en tydelig vækst i helårsbeskæftigelsen. Derfor er det vigtigt, at såvel kommunen som det private erhvervsliv her på øen tager et ansvar i forhold til ansættelser. Bl.a. gennem de planlagte brancheforløb, som er aftalt i en i mine øjne stadig mere tilfredsstillende gensidig forståelse mellem kommunen, Campus, arbejdsmarkedets organisationer og virksomhederne, og i forbindelse med oprettelse af flere praktikpladser og voksenlærlingeforløb og andre ordninger. I Jobcenteret står vi altid klar og parat og er gearet til at støtte sådan en proces, fastslår Allan Westh og tilføjer:

Men vi kan kun løse udfordringerne i fællesskab.


Positiv påmindelse

– Vi kigger ind i og står nu hver dag reelt i den fremtid, hvor alt peger på gode muligheder for fremgang og vækst for de bornholmske virksomheder. Men vores demografi her på øen, dvs. befolkningens alderssammensætning og navnlig antallet af borgere i den arbejdsaktive alder, betyder, at vi har væsentligt færre hænder og hoveder end snart sagt alle andre steder i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får alle ledige hænder på Bornholm med nu.

– Virksomhederne og også os selv i kommunen som øens suverænt største arbejdsplads  skal derfor turde lidt mere, ansætte bredere, være lidt mere rummelige. Og for de ledige kan der være et behov for øgede kompetencer, som vi støtter dem i at opnå, og der skal være en øget parathed til at køre lidt længere eller møde lidt tidligere. Men samtidig medfører dette også et arbejde job med kollegaer og den kæmpe frihed og tilfredsstillelse det er for hver enkelt af os selv at tjene sine egne penge.


[1]Kilde: jobindsats.dk
[2]Kilde: jobindsats.dk

Nov-16-samarbejdsgrad.JPG