Nexø Kulturhus - Luftfoto
Del på facebook

Kulturhus

Der blev i november måned afholdt et borgermøde om arbejdet for et kulturhus i Nexø, hvor der blev stiftet en Kulturhusforening, som skal arbejde videre med udviklingen samt køb af bygning på Nexø Havn til formålet.


 

Vedtægter

Huset i Havnen - Vedtægter

Arbejdsgruppe

 

 

 

Ønsker du at være med i arbdejdsgruppen kontakt Dorthe M. Paulsen ved at skrive til Dorthe.Paulsen@brk.dk .