Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Planer Bright Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016

Bright Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. marts 2016 Bornholms udviklingsstrategi (BUS), som er Bornholms Regionskommunes overordnede strategi for Bornholms udvikling. Ved vedtagelsen blev det besluttet at give strategien navneændring til ”Bright Green Island – Bornholms Udviklingsstrategi 2016”, da strategien også bygger på visionen om Bornholm som Bright Green Island.

Bornholms udviklingsstrategi bygger på kommunalbestyrelsens fire visioner:

  • Et godt og aktivt liv for alle
  • Bornholm som vidensamfund
  • Grøn bæredygtig ø
  • Økonomisk bæredygtig ø

Bornholms udviklingsstrategi skal være et strategisk værktøj, som dækker mere generelle og overordnede aspekter af relevante forhold for Bornholms udvikling. Derudover skal udviklingsstrategien være et inspirationskatalog og en paraply for udviklingsinitiativer.

Med denne strategi vil kommunalbestyrelsen vise, hvilke veje Bornholm skal gå, og hvilke muligheder Bornholm har for at forbedre de bornholmske vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne, natur og miljø, rekreative formål, kultur, grøn omstilling, klimatilpasninger, kollektiv trafik mv.

Sammenskrivning af tre strategier
Bornholms udviklingsstrategi er en sammenskrivning af tre lovbestemte strategier. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi sammenskrives med kommuneplanstrategien og Agenda 21-strategien, da disse strategier dækker det samme områder og meget af indholdet er sammenfaldende.

Kommunen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til en kommuneplanstrategi og en redegørelse for sin lokale agenda 21-strategi.

Vækst- og udviklingsstrategien udarbejdes i et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og Bornholms Vækstforum. Bornholms Vækstforum bidrager med Erhvervsudviklingsstrategien, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. september 2015.

I kommuneplanstrategien skal der træffes beslutning om, hvordan den næste kommuneplan skal revideres. Skal den revideres i sin helhed, skal den kun revideres for bestemte emner/temaer eller skal den genvedtages i sin nuværende form.

Agenda 21 handler om, hvordan kommunen selv arbejder med emner inden for bæredygtighed, samt hvordan kommunen inddrager og motiverer sine borgere til at tage hånd om natur og miljø. Agenda 21-strategien er således en fuldt integreret del af Bornholms udviklingsstrategi (BUS).

De politiske mål for valgperioden
Kommunalbestyrelsen og de faglige udvalg har formuleret mål, der skal understøtte regionskommunens visioner, politikker og strategier. Målstyringen er et internt styringsredskab, der anvendes for at realisere de politiske ønsker i konkrete indsatser overfor borgerne, erhvervslivet og Bornholm som samfund. Kommunalbestyrelsen har således formuleret konkrete langsigtede mål, der er integreret i Bornholms udviklingsstrategi.