Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Løkkegård

Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Løkkegård

​​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til ejendommen Løkkegård, Brommevej 31, Østerlars, 3760 Gudhjem.

Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægproduktionen kan udvides fra den nu tilladte produktion på 160 malkekøer og 48 kvier af tung race svarende til 245,73 DE (dyreenheder) til følgende ansøgte produktion, som er beskrevet i fire etaper/alternativer:

Etape 1: 203 malkekøer, 149 opdræt og 90 tyrekalve alle af tung race svarende til 305,38 DE. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger, hvor et mindre areal i eksisterende kostald indrettes med sengebåse og sygebokse, og et mindre areal i eksisterende kviestald indrettes med dybstrøelse. To eksisterende pladehaller inddrages delvis til henholdsvis småkalve på dybstrøelse og køer på dybstrøelse.

Etape 2a: 415 kvieopdræt (4-24 mdr.) tung race svarende til 182,37 DE. I dette scenarie er der ikke malkekøer på Løkkegård, som kun bruges til opstaldning af kvieopdræt.

Etape 2b – alternativ A: 210 jerseykøer, 166 stk. jerseyopdræt og 90 tyrekalve af tung race (krydsningskalve) svarende til 305,38 DE. Den eksisterende kostald forlænges med en tilbygning på ca. 15 m. Tilbygningen indrettes med dybstrøelsesareal og erstatter dybstrøelse til køer i den gamle halmlade, som herefter ikke skal bruges til opstaldning.

Etape 2b – alternativ B: Som ovenstående alternativ A men med en ændring af gulvtypen i kviestalden, som betyder, at der kan opstaldes lidt flere kvier, så produktionen udgør 210 jerseykøer, 180 stk. jerseyopdræt og 90 tyrekalve af tung race (krydsningskalve) svarende til 310,95 DE.

Ensilagepladsen udvides i etape 1 eller 2 med tre nye siloer, som ligger umiddelbart øst og vest for de to eksisterende ensilagesiloer og har samme størrelse.

Anlæggets virkninger på miljøet er nærmere beskrevet i udkastet til miljøgodkendelse, som hermed fremlægges i 6 ugers offentlig høring i perioden 6. februar til 19. marts 2024. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.

Eventuelle bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse skal være regionskommunen i hænde senest den 19. marts 2024. Indlæg skal være skriftlige og sendes til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til sagsnr. 17/5329. 

Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Katrine Høst, tlf.: 5692 2055 eller e-mail: katrine.hoest@brk.dk.

Center for Natur, Miljø og Fritid.​

Udkast til §12-miljøgodkendelse til Løkkegård

.

Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Løkkegård.pdf