Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til jorddeponi i råstofgrav

Tilladelse til jorddeponi i råstofgrav

4. juli 2017

Afgørelse om tilladelse til jorddeponi på arealet

matr. nr. 4a, Strandmarken, Hasle Jorder,
Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune, Center for Teknik & Miljø, skal hermed orientere om, at der 4. juli 2017 er meddelt tilladelse til jorddeponi af ren jord i den aktive råstofgrav med ovennævnte beliggenhed. Tilladelsen kan tages i brug med det samme og er gældende indtil efterbehandlingsplanen er gennemført.
 
Tilladelse med bilag og klagevejledning kan ses i den røde boks.

Venlig Hilsen,
Center for Teknik og Miljø