Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Solcelleparker på Bornholm

Solcelleparker på Bornholm

Har du ideer eller forslag til den kommende planlægning?

 

Kommunalbestyrelsens vision
Kommunalbestyrelsen ønsker, at Bornholm i 2025 er et bæredygtigt, CO2-neutralt øsamfund, fordi vi tror på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om klogt og bæredygtigt at udnytte og værne om vores fælles ressourcer. Som led i omstillingen til vedvarende energikilder har Kommunalbestyrelsen besluttet at ændre kommuneplanen, så det vil blive muligt at etablere store solcelleparker på Bornholm.

Fire områder er i spil til solcelleparker
Bornholms Regionskommune har sidst i 2016 modtaget anmodninger om at planlægge fire forskellige arealer til solcelleparker. Beliggenheden af de fire arealer er vist her, hvor arealerne størrelse i hektar også fremgår:

 

 

To arealer til etablering af solcelleparker senest i maj 2018
Firmaet European Energy har netop vundet et pilotudbud, som den tyske stat udskrevet. Firmaet har forudsat, at to af deres solcelleanlæg bliver opført på to bestemte arealer her på Bornholm, hvor firmaet har indgået aftale med de relevante lodsejere. For at overholde udbudsbetingelserne skal anlæggene på de to arealer være i drift senest 27. maj 2018. Udbudsbetingelserne indebærer, at der ydes økonomisk støtte til el-produktionen fra disse anlæg.

To arealer til fremtidige solcelleparker
På de to andre arealer, som henholdsvis European Energy og SE Blue Renewables har ansøgt om, har de pågældende firmaer ikke aktuelle planer om at etablere solcelleparker. De to områder ønskes imidlertid allerede nu planlagt, så der relativt hurtigt vil kunne etableres solcelleparker her, når der igen måtte opstå en situation, hvor det vil blive økonomisk interessant at etablere solcelleparker på Bornholm.

Ideer og forslag er velkomne
Inden planlægningen af arealer til solcelleparker går i gang, efterspørger Kommunalbestyrelsen ideer og forslag fra offentligheden. Indkomne idéer og forslag vil indgå som bidrag i det videre arbejde om et kommuneplantillæg for solcelleparker.

Har du ideer, forslag eller bemærkninger, som vil være relevante i den forestående planlægning, skal du – senest den 12. marts 2017 - sende dem til :

Teknik & Miljø
Skovløkken 4
3770 Allinge
tm@brk.dk


Planlægningsforløbet
Planlægningsprocessen før der kan opstilles solcelleparker indeholder følgende faser:

1. Idéfase – Indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden i perioden indtil 12. marts 2017. Kommunalbestyrelsen gennemgår de indkomne ideer og forslag og tager stilling til hvilke arealer, der skal planlægges for.
2. Forslagsfase – Der udarbejdes planforslag og miljørapport for de arealer, som kommunalbestyrelsen ønsker at planlægge til solcelleparker. Forslag til disse planer sendes i offentlig høring i otte uger
3. Vedtagelsesfase – Kommunalbestyrelsen gennemgår høringssvarene for de enkelte planforslag, og kan herefter vedtage planerne endeligt, eventuelt med mindre ændringer. Kommunalbestyrelsen kan også forkaste planerne.