Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Revideret forskrift for udendørs musikarrangementer

Revideret forskrift for udendørs musikarrangementer

​Siden foråret 2023 har Bornholms Regionskommune arbejdet med en forskrift for udendørs musikarrangementer. I foråret 2023 blev udkastet til forskriften fremlagt i offentlig høring, og der blev afholdt et dialogmøde omkring udkastet.

Årets sæson for udendørs musik er nu gået, og Bornholms Regionskommune har henover sommeren set på de modtagne input til forskriften for udendørs musikarrangementer og erfaringerne fra sæson 2023.

Der er nu udarbejdet et revideret udkast til forskriften for udendørs musikarrangementer, som Center for Natur, Miljø og Fritid fremlægger i offentlig høring inden politisk godkendelse.

Hvad er nyt

Udendørs musikarrangementer er på nuværende tidspunkt reguleret efter den eksisterende forskrift "Begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer mv. 2006". Denne forskrift beskriver ikke rammer og regler omkring udendørs støj, hvilket i praksis betyder at udendørs musikarrangementer ikke kan afholdes inden for forskriften. Alle arrangementer, både store som små, skal derfor have en dispensation fra denne forskrift, før de kan afholdes.

Bornholms Regionskommune har udarbejdet et udkast til en forskrift som kun omhandler udendørs musikarrangementer. Hensigten er, at rammer og regler er beskrevet i denne forskrift, som skal være overskuelige og let tilgængelige for alle. Udkastet til forskriften beskriver primært rammerne i dagperioden og tidlig aften frem til kl. 20.00. Der er ikke opsat generelle rammer for arrangementer efter kl. 20.00, hvilket betyder, at disse arrangementer fortsat kræver dispensation fra forskriften på samme måde, som den nuværende forskrift fra 2006. ​

Høringsperiode

Det reviderede udkast til forskriften for udendørs musikarrangementer fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 11. januar 2024.

Bemærkninger og spørgsmål til det reviderede udkast kan sendes pr. e-mail til stoej@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge.

Det reviderede udkast til forskriften for Udendørs musikarrangementer kan ses i den blå boks her på siden.

Dialogmøde om forskrift for udendørs musikarrangement

Hvis du gerne vil høre mere om forskriften eller stille spørgsmål, inviterer Regionskommune til dialogmøde om forskriften. På mødet kan du blandt andet høre mere om, hvilke ændringer der er foretaget i det nye udkast i forhold til det udkast, der blev sendt i høring i foråret 2023.

Mødet afholdes onsdag den 13. december 2023 i Rønne på adressen Ullasvej 23, 3700 Rønne kl. 17:00 – 19:00 i mødelokale A.

Der er tilmelding til mødet senest den 6. december 2023 af hensyn til forplejning. Du kan tilmelde dig mødet på stoej@brk.dk.


Pressekontakt: 

Leder af Natur og Miljø, Michael Brandt-Bernbom
Mail: michael.brandt-bernbom@brk.dk eller tlf.: 56 92 21 70Forskrift for udendørs musikarrangementer

Udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer