Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til reguleringsprojekt på matr. 236 Strandmarken Hasle Jorder og matr. 32a, Nyker, jf. vandløbslovens § 21

Forslag til reguleringsprojekt på matr. 236 Strandmarken Hasle Jorder og matr. 32a, Nyker, jf. vandløbslovens § 21

Bornholms Regionskommune har den 22. februar 2024, modtaget en ansøgning fra Jesper Anker Sode, Baggårdsvej 6, 3790 Hasle, om at etablere et rørlagt vandløb fra grusgraven på matr. 236, Strandmarken Hasle Jorder, der leder til grusgraven på matr. 32a, Nyker (PLE) og videre til Bagge Å.

Lovgrundlag

Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 21, der omhandler etablering af nye vandløb (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Formål

Formålet med projektet er at aflede opstigende grundvand, der har en tendens til at samle sig på bunden af grusgravene i vinterhalvåret, og udlede dette til Bagge Å. 

Projektforslaget

Projektforslaget finder du her: Projektforslag

Høring

Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på reguleringsprojekter.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: 28. maj 2024.    

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid