Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til reguleringsprojekt på matr. 103as Rutsker, Øster Borregårdsskov jf. vandløbsloven

Forslag til reguleringsprojekt på matr. 103as Rutsker, Øster Borregårdsskov jf. vandløbsloven

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 8. april 2024 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Bornholm v. Dorte Bugge Jensen, om at nedlægge 211 m grøfter på matr. 103as, Rutsker, for at forbedre hydrologien i urørt skov.


Lovgrundlag

Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Projektforslaget

Projektforslaget finder du her: Projektforslag 

Høring

Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på reguleringsprojekter.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den:  26. juni 2024. 


Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid