Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til projekt. Ændring af bro nr. 1009, uf. af Tt. Spellinge Mose, matr. 7000e, Klemensker, jf. vandløbslovens § 47

Forslag til projekt. Ændring af bro nr. 1009, uf. af Tt. Spellinge Mose, matr. 7000e, Klemensker, jf. vandløbslovens § 47

​Center for Natur, Miljø og Fritid har den 6. februar 2024, modtaget en ansøgning fra Broconsult A/S v. Peter R. Svendsen, vedrørende renovering af bro nr. 1009, Splitsgårdsvej ved savværk. Broconsult ansøger på vegne af Center for Ejendomme og Drift.


Lovgrundlag

Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019). Projektet indeholder både regulerende og restaurerende tiltag:

Regulering (§ 17): Ændring af fløjmure.

Restaurering (§ 37): Udlægning af gydegrus.

Der henvises i den forbindelse Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., som uddyber retningslinjerne for håndtering af disse forhold i projektet (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Formål

Formålet med projektet er at fremtidssikre den eksisterende bro og bibeholde vejsikkerheden til nuværende normer. Dette gøres ved at forlænge eksisterende bygværk og etablere længere fløjmure, for at etablere et fladere skråningsanlæg imod vejen, der kan modstå trykket fra trafikken og sikre vej og åløb mod sammenfald og erosion. Der lægges gydegrus på bunden af vandløbet for at forbedre forholdene for vandlevende organismer.


Projektforslaget

Projektforslaget finder du her: Projektforslag

Høring

Der er jf. vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter med restaurerende tiltag. 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. I emnefeltet skriver du: J. nr. 24/787.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 23. april 2024.   ​

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid