Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til ændring af lokalplan nr. 115 for Oplagsplads og Rekreativt Område ved Galløkken

Forslag til ændring af lokalplan nr. 115 for Oplagsplads og Rekreativt Område ved Galløkken

​​​​Økonomi- og klimaudvalget i Bornholms Regionskommune besluttede den 13. marts 2024 at sende ændringsforslag til lokalplan nr. 115 i offentlig høring i 14 dage. Ændringen af lokalplanen skal præcisere de byggemuligheder, som findes i det rekreative område ved Galløkken. Ændringen giver ikke nogen nye byggemuligheder, med gør det nemmere for private foreninger at opnå dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen. Alle de foreslåede ændringer er skrevet med rød tekst i den gældende lokalplan.

Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan-afdelingen Bornholms Regionskommune i hænde senest den 19. april 2024.

Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=402

Du kan indsende dine bemærkninger via linket ved at trykke på knappen "din kommentar":

Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan og Galløkken, til: 

Plan
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt af indsigelsen. Høringssvaret og dit navn vil blive offentliggjort.

Baggrund for ændringen:

Den gældende lokalplan har et detaljeringsniveau, som giver offentlige aktører mulighed for at opnå dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Med det højnede detaljeringsniveau vil det også være muligt for private aktører at opnå dispensation fra Kystdirektoratet.

Ændringerne giver ikke mulighed for nogen anvendelser eller bygningsstørrelser, som ikke allerede er muligt i den gældende lokalplan. Derimod er der færre muligheder for at placere bygninger i delområdet.

Med de foreslåede ændringer bliver det præciseret, hvor i lokalplanens delområde 2 byggeri må placeres. Der er tilføjet et kortbilag, hvor der er byggefelter med forskellige anvendelser er placeret.