Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Bornholms fødevarestrategi 2017-2025

Bornholms fødevarestrategi 2017-2025

Partnerskab for fødevarer bag ny fødevarestrategi


I dag sendes en fælles fødevarestrategi for udvikling af øens fødevareerhverv i høring. Partnerskabet mellem regionskommunen, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af Regional Madkultur står bag strategien.

Partnerskabet ønsker med denne strategi at fremstå med samlet vision og samlet linje i forhold til fødevareudviklingen på Bornholm. Jens Borup, som er formand for Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur er ikke i tvivl om effekten: "Strategien giver Bornholms fødevarebranche et stærkt kort internt på øen men også overfor nationale og internationale partnere og kunder. Via partnerskabet er vi simpelthen godt organiserede, og det er i den grad bemærket i resten af fødevare-Danmark."


Borgmester Winni Grosbøll supplerer: "Vi oplever stor interesse for Bornholmske fødevarer og i Partnerskabet er vi hver især optaget af at sikre gode vilkår for vores fødevareerhverv, også på en bæredygtig måde. Vi arbejder med forskellige afsæt, men med samme ønske om at fremtidssikre erhvervet og dermed arbejdspladser."


"Bornholm skal satse på mangfoldighed og diversitet i fødevare-erhvervet", bemærker Lars-Ole Hjorth-Larsen, formand for Bornholms Landbrug og forsætter: "Vi har brug for et miks af små og store virksomheder - iværksættere såvel som veletablerede - for at sikre den fortsatte udvikling på hele øen. Øens styrke ligger i samarbejdet i hele værdikæden fra bonde til kunde."


Det er dog ikke kun Partnerskabet, der skaber de gode rammer for fødevareprodukterne. Skal strategien virkelig få effekt, anbefales det andre organisationer på øen at bakke op om strategien og fødevareerhvervet ved at lave egne handlinger inden for strategiens rammer.


Strategiens indhold:

    • Én fælles vision
    • Fem overordnede målsætninger
    • Ti fælles indsatser. Enkeltvis indsatser herunder for hver partner.


Strategien er nu i høring hos relevante aktører i fødevareklyngen og deres respektive baglande frem til 30. april 2017. Ændringsforslag vurderes af Partnerskabet og den endelige strategi sendes til godkendelse i de to foreninger samt kommunalbestyrelsen.


Det er nu, der kan bydes ind med gode råd til strategien og det videre arbejde og især, når Partnerskabet inviterer erhvervet og relevante samarbejdspartnere til møde den 20. april om strategien. Høringsperioden løber til 30. april 2017.


Bornholms fødevarestrategi 2017-2025, udkast til høring.pdf

 

Mere info kontakt:

Sekretariatsleder for Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, Mikkel Bach-Jensen. Tlf. 2030 2820

Specialkonsulent i Bornholms Regionskommune, Louise Groth-Michelsen. Tlf. 3018 2190

Virksomhedsrådgiver i Bornholms Landbrug, Klaus Petersen, Tlf. 2420 8402

Formand for Bornholms Landbrug, Lars-Ole Hjorth-Larsen. Tlf. 2041 4635