Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Ansøgning om miljøgodkendelse til Nordvang, Aaker

Ansøgning om miljøgodkendelse til Nordvang, Aaker

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at Christian Pedersen har ansøgt om §16a-miljøgodkendelsen til husdyrproduktionen på Nordvang, Sigtemøllevejen 13, 3720 Aakirkeby.

Ansøgningen er indsendt for at få godkendt produktionen af slagtekalve under stipladsmodellen, samt at opføre to mindre produktionsarealer til småkalve.

Der er i dag en mælkeproduktion på ejendommen, som nu der ønskes at omlagt til slagtekalveproduktion.

De to ny produktionsarealer etableres enten som mobile kalvehytter (hvide), eller en halvtagsløsning.

​Det samlede produktionsareal udgør 4.193 m2 i ansøgt drift.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende beholder på ejendommen.

 

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere miljøgodkendelsen, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.

 

På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse.

 

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 2. oktober 2023. Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr: 23/16894.  

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: Helle.Thers@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid