Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Lugt og støjgener

Lugt og støjgener

Støj fra naboen

Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt, eksempelvis med høj musik eller støjende maskiner, kan man henvende sig til politiet. Ved udendørs arrangementer, byfester, festivaler, koncerter og lignende, skal politiet som regel give en tilladelse.
 
Klager over for meget støj ved selve arrangementet skal derfor også rettes til politiet.
 
Klager over vedvarende larm fra virksomheder og kommunale institutioner skal rettes til kommunen.
 
Det er tilladt at have et begrænset antal husdyr, selvom man bor i byen. Dyrene må dog ikke larme urimeligt meget. Klager over naboens husdyr skal rettes til kommunen, der også kan oplyse, hvilke og hvor mange dyr naboen må have på sin grund.
 
Klager over generende støj fra veje, lufthavne, havne og andre trafikanlæg skal rettes mod den myndighed, som har ansvaret for det pågældende trafikanlæg.
 
I Regionskommunen skal henvendelser vedr. støj rettes til
Teknik & Miljø, Skovløkken 4 Tejn, 3770 Allinge
Mail: tm@brk.dk. 
Tlf: 56 92 00 00

Affald, lugt- og røggener

Ved klage f.eks over afbrænding i naboens have eller røg fra hans skorsten skal man henvende sig til kommunen.
 
Stammer lugt- og røggenerne fra en virksomhed eller en kommunal institution, vil en klage også skulle rettes til kommunen.
 
I Regionskommunen skal man henvende sig til
 
Teknik & Miljø, Skovløkken 4 Tejn, 3770 Allinge
Mail: tm@brk.dk. 
Tlf: 56 92 00 00
 
Akutte røggener varetages af brandberedskabet.
Der kan ringes på 56 96 96 57.
 
Hvis røggenen ikke er et akut problem,
skal henvendelser rettes til
Teknik & Miljø, Skovløkken 4 Tejn, 3770 Allinge
Mail: tm@brk.dk. 
Tlf: 56 92 00 00