Skip Navigation LinksBRK Borger Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Bornholms Regionskommune har et stærkt kultur-, idræts- og fritidsliv.
Vi har et stort antal kulturinstitutioner og mere end 250 folkeoplysende foreninger. Vi har aktive borgerforeninger over hele øen, levende biblioteker og en god musik- og billedskole.
 
I regionskommunen håndteres området af Center for Skole, Kultur og Fritid, som har til opgave at støtte, hjælpe og vejlede kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
Centreret har ansvar for betjeningen af Fritids- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt kommunens kulturelle råd.
Derudover udfører centreret løbende analyse-, udviklings- og projektopgaver i forbindelse med kommunens kultur- og idrætsinitiativer.
 
Center for Skole, Kultur og Fritid
Bornholms Regionskommune
Ullasvej 17, 2. sal
3700 Rønne
Tlf. 5692 0000
Mail: skf@brk.dk
  

Fagområdet Fritid og Kultur

Fagområdet Fritid og Kultur består af følgende virksomheder:
 
Fritid og Kultur - styring og koordinering
Ullasvej 17, 3700 Rønne
skf@brk.dk
Telefon 5692 0000
 
Bornholms Biblioteker
Pingels Allé 1, 3700 Rønne
Bibliotekschef: Jon Madsen
roennebibliotek@brk.dk
Telefon 5692 1800 
 
Bornholms Idrætsområder
Torneværksvej 1, 3700 Rønne
Idrætsinspektør: Carsten Clemmensen
idraetsomraader@brk.dk
Telefon 5692 1750
 
Bornholms Musik- og Billedskole
St. Torv 6B, 3700 Rønne
Skoleleder: Mikael Sondered
musikogbilled@brk.dk
Telefon 5692 1900

 

Nyhedsbrev

Hver måned udsender vi et nyhedsbrev om fritid og kultur i kommunen -  målrettet foreninger og kulturelle institutioner.

Tilmeld dig nyhedsbrevet