Landbrug
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Danmarks vildeste kommune Det gør landbruget

Det gør landbruget
Siden er under underarbejdelse

 Link til zoomkort.

Læs mere på zomkortet, flyt cursor hen på punket, klik og se hvad der sker på stedet ​På markerne

Agerlandets fugle

Agerlandets fugle er i tilbagegang. Det er Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm, Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm, Danmarks Jægerforbund på Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer gået sammen om at gøre noget ved

 

  Agerhøns                                                       Sanglærke
(Fotos Carsten Andersen- DOF Bornholm)

Derfor er det gået sammen om et projekt, hvor målet er at udbrede viden om og erfaringer med, hvad man  som landmænd kan tiltrække flere viber, lærker og agerhøns til de bornholmske marker. Det sker bl.a. ved  at lave barjordsstriber, lærkepletter og vibelavninger

 
  Lærkepletter på Sydbornholm                        Viblelavning ved Simblrgård

Indledningsvis deltager 8 landmænd arealer i projektet, som støttes af Bornholm Regionkommunes  Biodiversitetspulje og 15. juni fonden. Projektet løber frem til 2023 og håbet er, at de gode erfaringer i de  kommende år spreder sig i det åbne landskab på Bornholm.

Læs mere om projektet i disse links:


I bondeskovene

Tekst kommer


Langs åer og søer

Tekst kommer


Andre steder

Tekst kommer